راهنما

مشتری گرامی

سلام

در این قسمت سعی شده با راهنمایی مراجعین در خصوص نحوه ثبت نام و پذیرش و نیز اطلاع از خدمات و قیمت آنها اطلاع رسانی شود.

1- خدمات مجتمع گردشگری ستاره شبهای کویر در حال حاضر درسه بخش اقامتی و تفریحی و پذیرایی خدمات ارایه می دهد که فهرست این خدمات از منوی خدمات قابل دسترسی است.

2- در خصوص راههای ارتباطی و نقشه راه مجتمع از طریق منوی تماس با ما - درباره ما قابل دسترسی است.

3- جدول قیمت خدمات اقامتی و تفریحی از طریق منوی خدمات قابل دسترسی است.