اخبار


دسته بندی

رزرو اقامت در کمپ

برای رزرو اقامت در کمپ احمد اقدام کنید...ادامه مطلب ...

کمپ گردشگری احمد در خدمت همه دوستان عزیز می باشد

کمپ گردشگری احمد در خدمت همه دوستان عزیز می باشد ادامه مطلب ...

مراسم در کمپ گردشگری احمد

مراسم در کمپ گردشگری احمد🌺🌺🌺🌺🌺🌺👈 گردهم آیی رؤسای انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور در کویر مرنجاب برگزار شدکمپ گردشگری احمد👈 سخنرانی آرش نورآقایی، رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور در گردهم آیی رؤسای انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری در کویر مرنجاب👈 حضور دکتر ساداتی نژاد، معاون فرماندار، شهردار، رئیس اداره میراث فرهنگیادامه مطلب ...

مرنجاب

👈توسعه و تقویت اکوتوریسم منطقه بین المللی مرنجاب یک خواست عمومی استادامه مطلب ...

بازدید

بازدید از منابع طبیعیادامه مطلب ...

دعوت

دعوت از بازدید کنندگانادامه مطلب ...

تبریک روز مهندس

روز مهندس را تبریگ میگمادامه مطلب ...

تبریک

روز راهنما به همه عزیزان مبارک بادادامه مطلب ...