شتر سواری


شتر سواری


140x140

هیجان شتر سواری ,سواری پر فراز و نشیب روی تپه های شنی , صدای زنگ کاروان , و تماشای اعجاز کویر در مسیر کمپ و دریاچه را با راهنمایان کمپ احمدهمسفر شوید و سفری به یاد ماندنی و خاطره انگیز ی به رقم بزنید.در طول مسیر پیاده روی ,کاروانی از شتر شما را همراهی می کنندواز شتر سواری لذت ببرید.


تگ های مرتبط