ریگ نوردی


ریگ نوردی
140x140
آرامش کویر بی بدیل است.راه رفتن بر رمل های روان حسی عجیب دارد.در بین مقصد های طبیعت گردی ,کمپ احمد یکی از بهترین انتخاب ها برای دوست داران کویر است.خاصیت درمانی ریگ کویر باعث شده دوستداران طبیعت در تپه های ریگ پیاده روی دلپذیر و سبکی را روی ماسه های نرم داشته باشندوساعتی را در طبیعت زیبا و بکر کویر سپری کنند.تگ های مرتبط